Bidragsgivare

 

Svenska kulturfonden

Helsingestiftelsen

Konstsamfundet

Svenska Folkskolans Vänner

William Thurings stiftelse

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

 

Stort tack!