Sång- och musikfestens publika evenemang

(I stora drag)

Torsdag 11.6

Dirigenternas dagFredag 12.6

Körrepetition
Orkesterrepetitioner
Öppningskonsert
Profilkonserter

Lördag 13.6

Generalrepetition
Sångfestparad
Huvudfestkonsert
Kvällsmiddag

Söndag 14.6

Musikgudstjänst
Barn- och ungdomskonsert
Rytmkörkonserten PULS

Sångfestparad

Barnkörskonsert

Huvudkonsert

Studentkörskonserter

Körkaruseller

Öppningskonsert

Stråkkonserter

Blåskonserter

Profilkonserter

Vispub- och jam

Rytmkörkonserten PULS

Musikgudstjänst