Anmälan till sångfesten

Sång- och musikfesten ordnas 11–14 juni 2026 i Helsingfors. 


Anmälan är möjlig vid två tillfällen

Tidig köranmälan 1.9 – 31.10.2024

Tidig köranmälan berättigar till early bird-priser på anmälning 95 euro per deltagare. Vid tidig köranmälan uppges ett uppskattat antal korister. Antalet kan vid behov senare justeras uppåt eller nedåt. Kören har tid på sig fram till 1.10.2025 innan köranmälan blir bindande.

Tidig köranmälan görs via en webblankett på sangfesten.fi, inte via Desky. Dirigentstipendium kan ansökas med samma webblankett.

I samband med tidig köranmälan kan man även förbeställa nothäften för 10 euro st. Från och med 1.11.2024 gäller normalpris (12 euro st.) på nothäften. Fakturering vid leverans.

Tidig köranmälan kan göras oberoende om man uppfyller stipendiereglerna eller inte. Läs mer om dirigentstipendiet.
 

Sen köranmälan 1.8 – 30.9.2025

I samband med sen köranmälan gäller normalpris på anmälning 105 euro per deltagare. Vid sen köranmälan uppges ett detaljerat antal korister. Anmälningen görs via webblanket på sangfesten.fi. Dirigentstipendium kan ansökas med samma webblankett.

Anmälningen bekräftas genom att deltagarna ikryssas i Desky och anmälningen blir bindande den 1.10.2025. I Desky kan små justeringar göras fram till 31.1.2026. Deltagarfakturan skickas i februari 2026.

Sen köranmälan kan göras oberoende om man uppfyller stipendiereglerna eller inte. Läs mer om dirigentstipendiet.


Student- och barnkörer, samt ickemedlemmar

 • För studentkörer gäller 50 % rabatt på deltagaravgift: 47,50 euro (/deltagare) early bird, 52,50 euro (/deltagare) normalpris.

 • För barnkörer gäller en mindre deltagaravgift.

 • Early bird-deltagarrabatt gäller även icke-medlemskörer.

 • För icke-medlemmar är priset 20 euro högre (/deltagare) vid alla anmälningstider.
   

Orkesteranmälan

För orkestrar gäller samma early bird-erbjudanden gällande deltagaravgiften och dirigentstipendium som för köranmälan. Orkesteranmälan görs med samma tidtabell och via samma webbformulär som köranmälan.
 

Bindande anmälan och fakturering

Hösten 2025 blir alla köranmälningar bindande, den 1.10.2025. Om kören drar tillbaka sin köranmälan efter denna tidpunkt återbetalar kören erhållet dirigentstipendium. Beställda nothäften återbetalas inte.

Smärre justeringar på individnivå kan göras i Desky fram till och med januari 2026. Efter denna tidpunkt återbetalas endast 50 % av anmälningsavgifterna, och efter den 8.5.2026 görs inga återbetalningar, annat än mot uppvisande av läkarintyg. Fakturering sker i februari 2026.
 

Pris

Vid tidig anmälan kostar sångfesten 95 euro per deltagare och nothäftet 10 euro st. för förbundets medlemmar (early bird-pris).

Vid sen anmälan kostar sångfesten 105 euro per deltagaret.
Från och med 1.11.2024 gäller normalpris 12 euro st. för nothäften.

Early bird-deltagarrabatt gäller även icke-medlemskörer. För icke-medlemmar är priset 20 euro högre per deltagare vid alla anmälningstider.

Priset för kvällsfesten med sittande festmiddag, dans och program på Finlandiahuset tillkommer. Priset meddelas senare.

För studerande är priset -50%, det vill säga 47,50 euro early bird och 52,50 euro normalpris (per deltagare).

Barn- och ungdomsgrupper meddelas skilt om priset.

 

Dirigentstipendium

En nyhet denna gång är dirigentstipendiet som tack vare en donation kan sökas av körer/orkestrar som förbereder sig och deltar i sångfesten tillsammans med sin dirigent. Syftet är att stöda dirigenternas viktiga och omfattande arbetsinsats inför sångfesten. Vid tidig anmälan är stipendiets storlek 600 euro, vid sen anmälan 400 euro.

Regler för dirigentstipendier

 • Dirigentstipendier ansöks samtidigt som köranmälan i samma webblankett.

 • Med kör avses minst hälften av ensemblens normala storlek med dirigent.

 • Dirigentstipendium förutsätter instudering av repertoaren och deltagande i sångfesten för dirigent och kör.

 • Dirigentstipendiet gäller medlemsensemblers dirigenter.

 • Omkring 80 stipendier delas ut. Först till kvarn mal.

 • Stipendiet utbetalas i oktober 2025 till ensemblens dirigent.

 • Redovisning görs inom oktober 2026.

Målet med dirigentstipendierna är att stöda dirigenterna att planera in sångfesten i verksamhetens planer och framför allt öva sångfestrepertoaren tillsammans med kören.

Vill du prenumerera på Sångfestens nyhetsbrev?

Prenumerera på sångfestens nyhetsbrev för att inte gå miste om viktig information och påminnas om t.ex. anmälningsdagar.
Skriv siffran 4 med bokstäver: