Frågor och svar

om följande ämnen:

Anmälningar
Dirigentstipendier
Nothäften
Kvällsfesten
Hotell, resor och mat
Hattar, t-skjortor, etc.
Sångfestväskan
Sångfestpallen

 

Q&A – Anmälningar

> När blir anmälningarna bindande? Hur länge kan man göra ändringar?

Kort svar: Från och med 1.10.2025 är anmälningarna bindande. Smärre ändringar kan göras i Desky fram till 31.1.2026.
 

> Hur länge kan man avgiftsfritt annullera?

Kort svar: Från 1.2.2026 återbetalas endast 50 %. Efter den 8.5.2026 görs inga återbetalningar annat än mot uppvisande av sjukintyg.
 

> Borde man redan i september 2024 veta antalet deltagare?

Kort svar: Nej, hösten 2024 görs tidig köranmälan enbart med uppskattat antal deltagare (1.9 – 31.10.2024). I följande anmälningsomgång (sen köranmälan 1.8 – 30.9.2025) registrerar kören/orkestern alla enskilda deltagare i Desky. Efter det kan smärre ändringar göras i Desky fram till 31.1.2026.
 

> Måste köranmälan göras för minst hälften av körens storlek?

Kort svar: Nej, det går bra att anmäla även mindre än hälften av kören. Då kan dock inget dirigentstipendium sökas. Däremot gäller early bird-priser även om kören är mindre än hälften av sin vanliga styrka.
 

> I vår kör meddelar en del att de ämnar delta redan 2024, medan andra meddelar först 2025 eller t.o.m. senare. Ska de betala samma eller olika deltagaravgift?

Kort svar: Deltagaravgiften för dem som anmäls 2024 är early bird-priset. För dem som anmäls senare gäller normalpris. Kören håller själv internt reda på vilka som betalar vad. När förbundet fakturerar kören beaktas early bird-rabatten enligt inkomna anmälningar 2024.
 

> Hur faktureras kören, då en del anmält sig tidigt och andra sent?

Kort svar: Körens faktura räknas ut enligt följande. Körens deltagarantal i oktober 2024 (95 €/deltagare) plus antalet deltagare som tillkommer fram till och med januari 2026 (105 €/deltagare).

Exempel 1: Kören anmälde 15 korister 2024 (early bird), men deltagarantalet vid sen anmälan uppgick till 17. Då blir fakturan 15 x 95 €  +  2 x 105 €.
Exempel 2: Kören anmälde 15 korister 2024, men deltagarantalet vid sen anmälan uppgick till 13. Då blir fakturan 13 x 95 €.


 

Q&A – Dirigentstipendier

> Varför måste minst hälften av körens korister vara anmälda för att dirigentstipendium ska kunna ansökas?

Kort svar: Målet med dirigentstipendierna är att stöda körens dirigenter att planera in sångfesten i verksamhetens planer och framför allt öva sångfestrepertoaren tillsammans med kören. Ifall mindre än hälften av körens korister och inte heller dirigenten är anmälda till sångfesten är det svårare att uppnå de här målsättningarna.  
 

> Vår kör ansökte och fick dirigentstipendium, men sedan blev kören på sångfesten ändå mindre än det vi uppgav vid stipendieansökan (så ansökningskraven inte uppfylls), och/eller dirigenten övade inte på förhand sångfestrepertoaren med vår kör, och/eller dirigenten deltog inte. Måste vi återbetala erhållet dirigentstipendium i så fall?

Kort svar: Ja.
 

> Vår kör ansökte om dirigentstipendium och uppfyllde stipendiereglerna men beviljades ändå inget stipendium. Varför inte?

Kort svar: Körernas stipendieansökningar behandlas i den ordning de kommer in, enligt principen först till kvarn mal. Budgeten är här begränsad – ifall ca 80 dirigentstipendier beviljas i samband med tidig anmälan 2024 finns det inga stipendier kvar att dela ut efter det.
 

> Vår kör beviljades dirigentstipendium i samband med tidig köranmälan 2024. När betalas stipendiet ut?

Kort svar: Alla dirigentstipendier betalas ut till körerna/orkestrarna i början av oktober 2025, efter att den sena köranmälningsomgången avslutats och deltagande bekräftats i Desky senast den 30.9.2025.

 

Q&A – Nothäften

> När kan nothäften beställas?

Kort svar: I samband med tidig köranmälan (1.9 – 30.10.2024) kan nothäften förbeställas för 10 € st. Nothäften kan beställas till normalpris (12 € st.) från och med 1.11.2024 fram till sångfesten.

> Var beställs nothäften?

Kort svar: Nothäften kan förbeställas i samma webblankett som tidig köranmälan. Från 1.11.2024 beställs nothäften i FSSMF:s webbshop.
 

> Får kören i samband med köranmälan beställa fler nothäften än antalet anmälda?

Kort svar: Ja.
 

> Vår kör beställde fler nothäften än vad som slutligen behövdes på sångfesten. Kan vi returnera dem och få pengarna tillbaka?

Kort svar: Nej.
 

> Kommer alla noter att finnas i ett häfte?

Kort svar: Nej. Det blir skilda nothäften för olika körtyper: damkörerna (FSD), manskörerna (FSM) och blandkörerna (FSK). De tre häftena innehåller också de gemensamma sångerna på huvudfestkonserten, PULS-konserten och musikgudstjänsten.
 

> I vår blandade kör önskar några korister sjunga med även i manskörerna och damkörernas repertoar. Är det tillåtet?

Kort svar: Ja. På körställningen kommer du att stå med din egen körtyps stämma. Du får sjunga med i andra körtyper än din egen om du har noter och kan styckena.   

 

Q&A – Kvällsfesten

> Hur anmäler man sig till kvällsfesten?

Kort svar: Kören fyller i deltagarantal i kvällsfesten via en webblankett och deltagarnas namn genom att kryssa i kvällsfest-alternativen i Desky. Obs, för festplaneringen är det viktigt att vi får in deltagarantal senast hösten 2025. Namnlistorna kan sedan finjusteras i Desky fram till faktureringen i februari 2026.
 

> Vad kommer kvällsfesten att kosta?

Kort svar: Ett dyrare och ett billigare alternativ utreds. Drycker tillkommer på plats, liksom garderob.
 

> Vad kommer kvällsfesten att ha för program?

Kort svar: Sittande middag. Planerat musikprogram på 2–3 olika punkter. Dans. Mingel.

 

Q&A – Resor, mat och logi

> Hur ordnas resor, kost och logi?

Kort svar: Precis som under senaste sångfest sköter körerna och orkestrarna själva sina researrangemang, måltider och boende.

> När ska hotellen bokas?

Kort svar: Observera att hotellen blir fulla och behöver bokas långt innan sångfesten. Senast föregående höst. Förbundet strävar efter att ingå avtal med hotell om priser och bokningskvoter.
 

Q&A – Hattar, t-skjortor etc.

> Var och när får man köpa sångfesthattar, t-skjortor och sånt?

Kort svar: Precis som senast gör körerna/orkestrarna själva sina beställningar på förhand av en leverantör. Det här blir möjligt senast under våren 2026.

 

Q&A – Sångfestväskan

> Hurudan kommer sångfestväskan att vara, och vad kommer att finnas i den? Kommer den att delas ut gratis?

Kort svar: Som senast, en axelväska. Vi strävar efter att där ska ingå en engångsregnrock, information och karta. Sångfestväskan kommer att delas ut till alla deltagare utan extra kostnad.

 

Q&A – Sångfestpallen

> Kommer en triangelpall att finnas 2026?

Kort svar: Ja. Om du har din triangelpall kvar från 2022 får du gärna hämta med den och använda den även 2026.

 

Till början