Sång- och musikfesten 2026

Den 26:e finlandssvenska sång- och musikfesten ordnas i Helsingfors 2026!

 

Vart femte år samlas tusentals körsångare och musiker för en jättefest i sångens och musikens tecken, på svenska. Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten har ordnats sedan 1891.

År 2026 ordnas festivalen i Helsingfors. Det blir massmusikfest i fyra dagar mellan den 11 och 14 juni, med stora masskörer, blås- och stråkorkestrar, körsång på stan, kvällsfest, sångfestparad med mera.

Den här sångfesten får ett något större fokus på de gemensamma sångerna än den föregående, och dessutom är målet att för körernas del utöver a cappella-arrangemangen framföra något fler sånger med orkesterkomp. Det blir nyarrangerad musik, nykomponerade och klassiska verk, och folkmusik.

Sångfestens övergripande tema kretsar den här gången kring förankring och framtid, rötter och vingar – begrepp som bottnar i frågor om vem vi är, varifrån vi kommer och var vi står i förhållande till varandra och andra, och den stora frågan om vart vi är på väg. Vi har våra rötter, de hjälper oss att breda ut våra vingar, flyga högt och se långt.

Strukturellt ändras sångfesten 2026 på sätt som har beskrivits som ’modiga’. Den stora förändringen är att festivalens tyngdpunkt flyttas från söndag till lördag. Samtidigt blir sångfesten något kortare. De goda erfarenheterna från 2022 har tagits tillvara och de bäst fungerande delarna stärks. Vi har lyssnat på responsen från senast och fattat debeslut som vi anser kunna stärka sång- och musikfesten också på sikt.

Sång- och musikfesten är medlemmarnas egen fest! Men alla körer är välkomna att delta, om de övar in repertoaren på förhand. Det gäller alltså även icke-förbundsanslutna körer och enskilda sångare. 


Kari Turunen (foto: Stefanie Lindroos)
 

Kari Turunen är konstnärlig ledare för festivalen. Det är musiken som står i centrum under sångfesten, och med körernas och orkestrarnas engagemang i ryggen kommer vi att göra allt vi kan för att stöda alla kör- och orkesterledare med bra och motiverande sånger, väl valda instrumentalstycken, ett tidigt publicerat notmaterial och en ny stämfilsspelare utvecklad enkom för sångfesten.

När musiken låter bra och när vi upplever meningsfullhet kan vi uppleva det bästa med att träffas och umgås genom musik. Vi skapar band till den stora publik och den offentlighet som bidrar till att skapa bilden av körsång som en relevant del av samhället. Och vi ska göra det med hjälp av det svenska språket, utomhus i det vackra sommarvädret.

För körerna börjar sångfesten på fredagen kl. 12 och slutar på söndagen kl. 14. Man kan alltså klara det med bara två övernattningar, och alla hinner dessutom bra till bussar och tåg på söndagen.

Lägg alltså in sångfestdatumen i era kalendrar och reservera tillräckligt med tid för instuderingen av materialet på förhand. Vi hörs och ses på torgen 2026!